Herroepingsrecht

Jij staat op één en wij denken graag met je mee. Als consument heb je herroepingsrecht of wel bedenktijd. Let wel op. Samen moeten we goed aan de regels denken. 

1. Je hebt 14 dagen bedenktijd

2. Indien je de order hebt ontvangen, verwachten wij dat je de order wel gekoeld bewaard. 

3. Als je de order nog niet hebt ontvangen, je hebt voor leveren in de op een afgesproken datum gekozen, dan krijg je binnen 4 werkdagen je geld terug.

4. Heb je de order ontvangen maar je ziet toch af van de order? Dan halen wij deze gratis op. Wij controleren de order en als je je aan de regels hebt gehouden dan crediteren wij de flesjes die je niet hebt genuttigd. Flesjes die ontbreken of open zijn gemaakt, kunnen wij niet vergoeden. Maak altijd een foto voordat een zending wordt opgehaald.  

Klachten

Jij staat op één. Met onze detox sapkuur willen we jou helpen. Daarom worden onze producten met de hoogst mogelijke zorgvuldigheid geselecteerd én geproduceerd. Daarom proberen we onze producten zo snel mogelijk bij je te hebben. Daarom proberen we je altijd zo snel en kundig mogelijk te woord te staan.

 

Maar mocht je toch een klacht, opmerking of suggestie voor ons hebben? Dat kan uiteraard! Dan horen we deze graag van je via onzeklantenservice mail of telefonisch op +31 20 79 10 299. Je kunt ons eventueel ook whatsappen op +31 611208719. Voor al je vragen over onze verse sappen en sapkuur staan we voor je klaar. Wij helpen je graag.

 

Retourneren

Wil je je bestelling retourneren? Ook dat is eventueel een optie. 

"Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Dit recht geldt niet voor producten die kunnen bederven binnen de bedenktermijn, zoals sommige sapjes. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop jij of een door jouw aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax
of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken
van het modelformulier voor herroeping (https://www.thuiswinkel.org/data/uploads/reglementen/
Modelformulier_voor_herroeping.docx), maar je bent hiertoe niet verplicht. Stuur het formulier per mail naar [email protected]

We verzoeken je om zoveel mogelijk onze eigen procedure aan te houden:

1. Vul het retour formulier in en mail deze svp naar [email protected]

2. Je retour verzoek wordt vervolgens door ons beoordeeld.

3. Keuren we je verzoek goed? Dan wijzen we de retour opdracht toe.

4. Je ontvangt in dit geval een e-mail met betrekking tot je retour melding.

5. In deze e-mail vind je instructies voor een officiële retour order.

6. Wij halen de detox sapkuur op de afgesproken locatie en tijdsvlak retour.

* Indien je toch kiest om zelf de order te retourneren kun je voor het juiste retouradres onze adresgegevens gebruiken die in de bevestigingsmail / op de pakbon bij de bestelling zijn bijgevoegd.


Gevolgen van de herroeping. Als je de overeenkomst herroept, ontvangt je alle betalingen die je tot
op dat moment hebt gedaan, inclusief eventuele verzendkosten (met uitzondering van eventuele
extra kosten ten gevolge van jouw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons
geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen
nadat wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons
terug. Indien je slechts een deel van je bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering
niet teruggestort. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke
transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen
voor zulke terugbetalingen geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met
terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of jij hebt aangetoond dat je de goederen
hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Je dient de goederen onverwijld,
doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te
herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd
als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. Indien je gebruik maakt van onze eigen procedure voor retourneren (zie de dikgedrukte retourprocedure hierboven), dan halen wij de order waar je van afziet gratis bij je op. Je kunt ook op eigen initiatief de order terugsturen. In dat geval komen de directe kosten voor het terugzenden van de order voor jouw eigen rekening. Jij bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
Het is bijvoorbeeld niet nodig om de sapjes te openen, om het product te beoordelen.

 

Hierbij vind je model formulier voor herroeping (je kunt het in een Word file kopiëren en printen) 

Modelformulier voor herroeping

 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 

  •  Aan: [ naam ondernemer]

[ geografisch adres ondernemer]

[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]

[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

 

  • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroep/herroepen*

 

  • Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

 

  • [Naam consumenten(en)]

 

  • [Adres consument(en)]

 

  • [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.