Disclaimer voor www.drblend.com

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.drblend.com, zoals deze beschikbaar is gesteld door DrDetoxBox B.V. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DrDetoxBox B.V. is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Holding entiteit.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met DrDetoxBox B.V. te mogen claimen of te veronderstellen.

Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. DrDetoxBox B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op website staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Gebruik

Het gebruiken van de producten van Dr. Blend terwijl u onder toezicht staat van een arts of zware medicatie gebruikt, is compleet uw eigen verantwoordelijkheid. Dr. Blend is in generlei aansprakelijk, derhalve adviseren wij u dan ook sterk om in  dit geval uw arts te raadplegen of het detoxen c.q. cleansen wel gecombineerd mag worden.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.drblend.com op deze pagina.